SICIS - Dorian Modular Sofa

DOR I AN 4 s ea t e r

89

[35 1/8"]

42

[16 1/2"]

300 [118 1/8"]

112 [44"]

89

[35 1/8"]

42

[16 1/2"]

175 [68 7/8"]

120 [47 1/4"]

SX

D

DORIAN sofa - ERMES violet velvet pillows - ERMES violet velvet, MAPLE grey

40

41

Made with FlippingBook Online newsletter creator