SICIS - Prestige Modular Sofa

P R E S T I GE COMPOS I T I ON 3

PRESTIGE sofa - ELIOS avio velvet, PEGGY coffee table - rovere grigio opaco, OLIMPIA armchair - OREGON cream leather AMARETTO armchair - ELIOS dark night velvet, ANDREW B&W, AMARETTO pouf - ELIOS smoke velvet, KORO side table 50 pillows - ELIOS dark night velvet, ANDREW B&W, ELIOS smoke velvet

16

17

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease